Památky v obci

Restaurování kamenného kříže

Umístění památky : pozemek p.č. 527/2 k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

Realizace akce:                  květen - říjen 2018

Restaurátor:                       ing.Ladislav Kryl 

Náklady:                               145 321,- Kč

Financování :

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji       50 000,- Kč

Obec Rozstání                           95 321,- Kč

 

 

 

 

 

Stavebně udržovací práce na objektu zvonice 

 

Umístění památky :      pozemek p.č. 402/7 k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

Realizace akce:                  červen - listopad 2018

Dodavatel:                          KOLP s.r.o.

Náklady:                              1 287 768,- Kč

Financování :

Program podpory kulturní a památkové péče v Pardubickém kraji             225 000,- Kč

Obec Rozstání                                                                                                    1 062 768,- Kč

 

 

 

Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice

 

Umístění památky : pozemek p.č. 169/2 k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

Realizace akce:                  květen - říjen 2017

Restaurátor:                      Ak.sochař Martin Pokorný

Náklady:                           116 160,- Kč

Financování :

Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru - Pardubický kraj           60 000,- Kč

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Ministerstvo kultury                                           50 000,- Kč

Obec Rozstání                                  6 160,- Kč

 

 

 


 

Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice

 

Umístění památky :      pozemek p.č. 342 v k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

Realizace akce:            květen - říjen 2016

Restaurátor:                BcA. Daniel Bartoš

Náklady:                     129 950,- Kč

Financování :

Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru - Pardubický kraj                     50 000,- Kč

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Ministerstvo kultury                                                    50 000,- Kč

Obec Rozstání                                          29 950,- Kč

 

Péče o válečné hroby

 

Dne 19.9.2016 byla obci Rozstání udělena pamětní plaketa za péči o válečný hrob.

(viz. odkaz na stránky Krajského úřadu Pardubice) 

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/88691/ministerstvo-obrany-ocenilo-krajske-obce-pecujici-o-valecne-hroby
 

Přihlášení