Oprava zvonice 2018

Nález ve zvonici dne 4.6.2018

 

 

Zvon

 

 

Zvon ulila První moravská zvonárna v Brně roku 1948. Vysvěcen byl téhož nebo následujícího roku.

Vysvěcení zvonu bylo velkou slávou, kdy 2 pamětnice vzpomínají svoji účast na doprovedném programu.

V té době byly žákyněmi  2 třídy, v červených sukýnkách se za zpěvu písní účastnily slavnostního průvodu.

V kronice o této události není žádná zmínka, uvítáme, pamatujete-li si nebo víte z vyprávění, když se s námi

o vzpomínky podělíte.      

Práce na opravě zvonice

 

Podrobnější informace a fotodokumentace nálezu či opravy zvonice je pro zájemce k nahlédnutí na OÚ v Rozstání.

Přihlášení