Kulturní areál

 

Kulturní areál :

     

 

     Areál je umístěn vedle budovy pohostinství a obecního úřadu. V přední části areálu je

vybudován taneční parket, budovy na prodej občerstvení, lavičky pro možnost venkovního

posezení. V  obou budovách je možnost posezení za nepříznivého počasí .

     Areál je využíván pro akce pořádáné místními organizacemi a obecním úřadem.

Jsou zde pořádány taneční zábavy, pálení čarodějnic, dětské dny, končí zde trasa drakiády.

  

 

Fotografie areálu:

 

 

 

Požární nádrž:

    

      Nad budovami občerstvení je vybudována požární nádrž.

      O pravidelnou údržbu nádrže se stará  Sbor dobrovolných hasičů a Obec Rozstání.  Koupání je na vlastní nebezpečí.

  

Přihlášení