Protipovodňová opatření obce Rozstání

 

 

Registrační číslo projektu : CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008298

Termín ukončení akce: 31.12.2021

Cíl akce: Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Rozstání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Přihlášení