Odpadové hospodářství

Obec Rozstání je členem Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná - www.tsmh.cz

Zpravodaj TSMH (duben 2021)

 

Informace z besedy k novému systému odpadového hospodářství v obci Rozstání od října 2021

 

Příprava na nový systém odpadového hospodářství v naší obci, který byl zahájen v říjnu 2021

 

 

 

 Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa -publicita projektu

(zveřejněno 19.7.2021) 

 

 

Nový kalendář svozů odpadů platný od 1.10.2021 (zveřejněno 6.10.2021)

Leták- jak správně třídit (zveřejněný 7.10.2021)

 

Obecně závazné vyhlášky:   https://www.rozstani.com/obecni-urad-rozstani/vyhlasky

 

Informace k odpadovému hospodářství obce Rozstání za rok 2020 (zveřejněno 28.4.2021)

 

Osvědčení o úspoře emisí obcí Rozstání 

za rok 2020

za rok 2019 

 

Jak třídit odpady z domácností 

- bioodpad 

- papír

- sklo 

- plasty

- použitý kuchyňský olej - popelnice na sběr použitých rostlinných a fritovacích kuchyňských olejů je umístěna u myslivny.

                                          Oleje ukládejte do popelnice v uzavřených plastových lahvích.

- motorové a ostatní oleje patří na sběrný dvůr

- elektroodpad  -  sběr provádí SDH Rozstání. Informace o termínu sběru - letáčky, web obce a hlášení v rozhlase.

- nebezpečný odpad - o termínu sběru jsou občané informováni letáčky, na webu obce a hlášením v rozhlase 

- velkoobjemový odpad  -  o termínu sběru jsou občané informováni letáčky, na webu obce a hlášením v rozhlase

 

 

Přihlášení