Památky v obci

Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice

 

Umístění památky :      pozemek p.č. 342 v k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

Realizace akce:            květen - říjen 2016

Restaurátor:                BcA. Daniel Bartoš

Náklady:                     129 950,- Kč

Financování :

Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru - Pardubický kraj                     50 000,- Kč

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Ministerstvo kultury                                                    50 000,- Kč

Obec Rozstání                                          29 950,- Kč

 

Péče o válečné hroby

 

Dne 19.9.2016 byla obci Rozstání udělena pamětní plaketa za péči o válečný hrob.

(viz. odkaz na stránky Krajského úřadu Pardubice) 

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/88691/ministerstvo-obrany-ocenilo-krajske-obce-pecujici-o-valecne-hroby